Industrie Aktuell
Nyhetsportal för konstruktion och utveckling

tjocklek GaugeAvståndet och tjocklek Gauge "Confocal DT IFS2407-3 "av Mikro-Epsilon vid mätning Ytor, Denna konfokala sensor för mätningar av förskjutning och tjocklek fungerar med en maximal lutningsvinkel på ± 30 grader. Därför uppnås stabila mätsignaler även på böjda ytor och högprecisionsresultat matas ut. De konfokala kromatiska sensorerna är bland de mest krävande mätsystemen inom optisk mätteknik.

Baumer0719den O200 reflektionsljusskanner med bakgrundsundertryckning av Baumer är särskilt pålitliga och snabba i trånga maskinrum. Tack vare deras ökade funktionsreserver är de enligt tillverkaren för närvarande de bästa i sin klass med ett unikt sortiment av 120 mm.

accretech0419Kontroll 7 Hall Stand, 7102

Produktions- eller verkstadsförvaltare känner till dilemma: Ytparametrarna för ett arbetsstycke måste mätas snabbt och snabbt, och mätutrymmet är för långt bort och / eller upptaget. För detta ändamål har Accretech utvecklade sina bärbara ytmätningsanordningar av produktlinjen "Handysurf".

3plusplus0419Kontroll 4 Hall Stand, 4514

3plusplus har utvecklat en mjukvara för icke-kontaktprovning av undernycklar. I enlighet med kundens krav integreras en optisk profilsensor direkt i produktionslinjen eller till en out-of-line-enhet. Även befintliga system kan eftermonteras.

FRT0419Kontroll 7 Hall Stand, 7409

FRT presenterar den tredje generationen av den fristående metrologiska enheten "Microprof 200" som en extremt stabil plattform: Den fullständiga egenkontroll- och analysprogramvaran och mer än 20 års kompetens inom ytmetrologi utgör grunden för detta. Multi-sensorkonceptet, kombinerat med hybridmättekniken, stöder produktionslinjer över hela världen.

aerotech0119Aerotech presenterar med "AGV-SPO" en ny Galvo high performance scanner. Det ger ett bredare synfält än traditionella 2D-skannrar, minskar laserpunktsförvrängningen och är flexibel nog för att rymma ett brett utbud av spegelytor för en mängd olika laservåglängder. Som ett resultat erbjuder laserskannern ett extremt brett utbud av applikationer, från tillsatstillverkning till medicinsk teknik.